Sunday, 16 June 2013

Er det virkelig sandt? Findes vi frimærkesamlere ikke længere?


Den 28 maj 2013 publicerede DAGENS NYHETER, en af Sveriges største aviser, denne lille notits:


Gengivet i forkortet form så siger journalisten Annika Ström Melin, at tidligere fandtes der rigtigt mange frimærkesamlere. Hvad skulle man ellers foretage sig i en tid uden computere. En stor frimærkesamling ansås for at være af betydelig værdi. Men det er allerede længe siden. At samle frimærker ser ud til at være på vej til helt at forsvinde. Verden klarer sig nok uden frimærkesamlere, men er det nu ikke lidt sørgeligt!

----

Umiddelbart et hjertesuk.  Skulle formålet være at provokere en diskussion, så kan jeg sige at den provokerede mig ganske meget.  
 
Nogle af journalistens iagttagelser kender vi frimærkesamlere fra vores egen verden, men de er ufuldstændige og usammenhængende og det samlede billede, at frimærkesamlerne er forsvundet er jo ikke sandt hverken i Sverige eller for den sags skyld i Danmark. Fordi notitsen kunne ligeså godt være skrevet i en dansk avis.

Frimærkesamleri og filateli var for 25 år siden godt nyhedsstof. Berlingske Tidende bragte hver lørdag en hel side med frimærkestof og Politikken tilsvarende om søndagen. Det var i Politikken, at annoncerne fandtes. Artiklerne og annoncerne havde mange læsere. Opmærksomheden var med til at underbygge udsagnet om filatelien som verdens største hobby.

Dette billede skal naturligvis samenholdes med, at vi samlere i dag har en fantastisk flot specialist presse af generelt høj kvalitet. Men her står vi med en melding i en af Sveriges største aviser om at filatelien er død. Det er trods alt noget af en påstand og bør som nævnt også opfattes som en provokation.

Det er sommer nu og de fleste samlere holder tiltrængt sommerferie. I august starter sæsonen dog så småt igen. Var det ikke en ide gennem artikler i dagbladene at fortælle om hvordan vi samler i dag for på den måde at tilbagevise AT VI ER DØDE. For selv om vi ikke er helt så mange som tidligere, og selv om frimærkesamlere i dag lader til at "fødes" i moden alder, så er vi samlere  spil levende.

Kan Filatelist Forbundet skaffe aftaler om spalteplads, så vil individuelle samlere fra alle dele af Danmark kunne levere artiklerne SELVFØLGELIG ILLUSTRERET MED MÆRKER, BREVE OG POSTKORT.  Sidegevinsten ville være at artiklerne inspirerer flere til at samle og det på opbyggelig vis om jeg må være så fri.

1 comment:

Allan said...

Svend, helt enig - vi boer alle skrive og hverve frimaerkesamlere - det boer vi goere, fordi vi elsker vor hobby og har faaet saa meget fra den - men ogsaa paa et meget mere selvisk niveau - hvis der ikke kommer nogle nye frimaerker, hvad sker der saa med mine 25 2RBS, naar jeg ikke er her mere!!!!

I oevrigt kunne man jo svare vedkommende journalist, at han eller hun skulle tage til en af de store internationale auktioner, men der er naturligvis ingen tvivl om, at det er vor generation, som byder der!

Hvis du har kontakter i journalistkredse, husk at jeg har en bred vifte af ganske generelle artikler, som kan bruges til at skabe generel interesse.

Bedste hilsener
Allan

P.S. Kan vi bytte noget? Jeg samler foersteudgaver fra hele verden.