Monday, 1 October 2007

Fransk ballonpost til Danmark - sjældenhed


På det franske auktionsfirma Lugdunum Philatélies hjemmeside er jeg stødt på dette fantastiske brev. Det afsendtes fra Paris den 7. oktober 1870 med destinationen Danmark: Fru R. Valentin, Amagertorv 27, København. Afsender er Fru Valentins søn, som man må formode på tidspunktet er tilknyttet families virksomhed i Paris, Valentin & Frankfurter, 4 Passage Violet, Paris. Således lyder i hvert fald afsender adressen, som ses på forsiden. Brevet er frankeret med Napoleon III (med laurbærkrans) 20 c blå og 30 c brun i alt 50 centimer som var tilstrækkelig porto til Danmark jævntfør også det røde kassestempel PD, " Payé à Destination".

Det, som gør brevet til noget ekseptionelt, er dog, at det forlod Paris i en brevbunke, som lå i en luftballon. Det fremgår af brevets forside: "par Ballon libre". Jeg er ikke frankrigssamler, så følgende oplysninger gengiver jeg med det forbehold: Hvad jeg har kunnet læse mig til er, at der fandtes to typer balloner, de bemandede og de ubemandede. Hvorvidt et brev afsendtes med bemandet eller ubemandet ballon fremgik i visse tilfælde af forsiden på de fortrykte korrespondencekort, som private firmaer hurtigt så deres snit til at markedsføre. Stod der "par Ballon libre" var ballonen ubemandet, stod der "par Ballon monté" var den bemandet. Ud af de i alt 67 balloner, som afsendtes fra Paris var de 55 bemandede. Portoen, den tilladte vægt og størrelsen variede alt efter ballontypen. At man ganske hurtigt foretrak de bemandede fremfor de ubemandede balloner giver sig selv.

Brevet her er som nævnt afsendt den 7. oktober 1870 og det med en ubemandet ballon. Der afsendtes i alt 3 balloner den dag, hvoraf i hvert fald én var bemandet nemlig ballonen med det velkendte navn George Sand. En anden hed Armand Barbe og den tredie var enten ikke navngivet eller kaldtes Piper No1. De landede i ikke besatte områder af Frankrig og brevene blev indleveret af finderen til det nærmeste postkontor mod kompensation for besværet og en belønning.
Brevets indhold lyder:

Kære moder.
Jeg bekræfter mine breve fra sidste uge. Vi er stadig indelukkede, men vi nærer alle de bedste forhåbninger; Preusserne dør uden for Paris! Jeg er ved godt helbred og jeg håber det samme for dig, kære moder, og at hele familien er ved godt helbred. De bedste hilsener til alle. Din hengivne søn
J Valentin.


Vidste vi det ikke på forhånd, så har vi hermed forklaringen på, at posten ud af Paris ekspederes med luftballoner. Den fransk - preussiske krig raser og Paris er belejret. Krigen erklæredes af Frankrig den 19. juli 1870 og afsluttedes med underskrivelse af en våbenstilstandsaftale den 28. januar 1871.

Til de samlere, som ønsker flere oplysninger om denne periode eller i det hele taget Frankrigs posthistorie fra 1848 - 1878 henviser jeg til det pragtfuldt illustrerede værk herom udgivet i år af Michéle Chauvet og Jean-Francois Brun.

Brun oplyser, at det anslås, at mellem to og tre millioner breve transporteredes ud af Paris med ballon, langt de fleste til Frankrig selv. Hvor mange ballonbreve med destinationen Danmark, der eksister, ved jeg ikke. Jeg har hørt om et andet brev så der findes nok 2 stk.

1 comment:

Anonymous said...

“Godmorgen” Blog,
Hej Svend,


Brevet har - trods påskriften - næppe været sendt med et ubemandet ballonskib.

D. 26. 09. 1870 udsendte Generalpostdirektør M. Rampont en skrivelse hvori står, at breve blev befordret med bemandede balloner (Dekret 1, artikel 1) og kun brevkort kunne befordres med ubemandede luftballoner (Dekret 2, artikel 1).

D. 7 oktober blev der (med sikkerhed) opsendt to balloner: L’Amand-Barbés og Le George-Sand.
Om den tredje ballon “Piper No1/ Ballon non dénommé No 2”, blev opsendt den 7. Oktober er der usikkerhed om - i den ældre litteratur er datoen d. 9 oktober. Men alle tre balloner var bemandede og de medbragte alle passagerer!

Du kan læse mere om de enkelte balloner her:
http://www.coppoweb.com/ballons/fr.ball_lst.php


På denne side kan du (Bl.a.) se et kort fra d. 7 oktober, med påskriften ’par ballon libre’:

http://www.arago.si.edu/index.asp?con=2&cmd=1&id=90886&img=1&mode=1&pg=1&tid=2029986

Hilsen
Mette J.